UA-40758121-1

Podaci za evidentiranje

Naziv:

Poslovno ime:

Matični broj:

Adresa:

PIB:

Šifra delatnosti:

Naziv delatnosti:

KALISTA TRAVEL DOO KRUŠEVAC

Privredno društvo za trgovinu, turizam i usluge KALISTA TRAVEL DOO Kruševac

20499958

Jug Bogdanova 32, 37000 Kruševac

105955697

7911

Delatnost putničkih agencija

Preuzmite dokumenta u PDF formatu:

 

Za pregledavanje PDF dokumenata je neophodan neki od besplatnih programa poput Adobe Reader-a ili Sumatra PDF Reader-a

Hits: 484